Drózka Św Anny

Od lutego tego roku pracuje nad materiałem na wystawę o słupach Św. Anny w Chełmsku Ślaskim.
Dzięki Mariuszowi M, Zubkowi z Chicago i jego fundacji www.monsbellus.pl, a dokładnie na jego zaproszenie.
Próbka z dzisiejszego spaceru.
Dodam dwa słowa, ze fundacja ta postawiła sobie za cel, odbudowanie całej dróźki Św, Anny.

Czytaj dalej Drózka Św Anny